τηλεόραση

Η ΥΔΩΡ Πιερίας ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Κατερίνη Πιερίας, με αντικείμενο εργασιών την παροχή ψυκτών εμφιαλωμένου νερού και διανομή των αντίστοιχων φιαλών (18,9 λίτρων) στον ευρύτερο νομό Πιερίας.